Obec OKROUHLÁ - VÝZVA OBČANŮM - podání žádosti o zahrnutí záměrů do případné změny územního plánu 

+420 354 593 140

VÝZVA OBČANŮM - podání žádosti o zahrnutí záměrů do případné změny územního plánu

Ve spolupráci s Městským úřadem Cheb jakožto pořizovatelem Územního plánu Okrouhlá bychom Vás v rámci přípravy Zprávy o uplatňování Územního plánu Okrouhlá rádi vyzvali k podání žádosti o zahrnutí Vašich záměrů do případné změny územního plánu.
Uvítáme i další podněty a představy týkající se rozvoje území. Žádost je možné podat do 31.07.2017, a to:

  • Na Obecním úřadě Okrouhlá, Okrouhlá 47, 350 02 Cheb nebo
  • Elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti prosím, uveďte své jméno a příjmení, adresu, kontaktní telefon (email), č. parcelního pozemku a předmět nebo účel požadovaného záměru.

Žádost je vhodné doplnit o schematický zákres Vašeho záměru do mapy.

Text výzvy (docx)

Informace ze stavebního zákona: 

V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.  03.10.2017 uplynou čtyři roky od vydání našeho územního plánu.