Obec OKROUHLÁ - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

+420 354 593 140

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec poskytla tyto informace odvolávající se na zákon 106/99 Sb, o svobodném přístupu k informacím: