Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Všechny dokumenty jsou vyvěšeny také ve fyzické podobě na úřední desce (skleněná vitrína) před budovou Obecního úřadu Okrouhlá.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.11.2019 10.12.2019 Záměr obce Okrouhlá na prodej části p. p. č. 207/2 v k. ú. Okrouhlá u Chebu
Obec Okrouhlá
20.11.2019 28.11.2019 Program 11. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 27. 11. 2019 - ZRUŠEN - NÁHRADNÍ TERMÍN
Obec Okrouhlá
04.11.2019 19.11.2019 VV - Rozhodnutí o doplnění honebních pozemků - Tuřany
352/2019 Obec Okrouhlá
01.11.2019 12.11.2019 Program 19. zasedání ZKK dne 11. 11. 2019 od 15:00 hodin
351/2019 Obec Okrouhlá
30.10.2019 14.11.2019 Záměr obce Okrouhlá na prodej části p. p. č. 220/2 v k. ú. Okrouhlá u Chebu
Obec Okrouhlá
30.10.2019 14.11.2019 Záměr obce Okrouhlá na pronájem pohostinství v Okrouhlé
Obec Okrouhlá
18.10.2019 25.10.2019 Program 10. mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 24. 10. 2019
Obec Okrouhlá
08.10.2019 16.10.2019 Program 9. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 15. 10. 2019
Obec Okrouhlá
02.10.2019 16.10.2019 VV - Ozn. o možn. sezn. se s podkl.před vyd. rozh. HONITBA TUŘANY
327/2019 Obec Okrouhlá
03.09.2019 18.09.2019 OOP VV úprava lesního zákona
Obec Okrouhlá
26.08.2019 20.10.2019 Usnesení DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA R+A BIO VÝKUP POZEMKŮ A LESŮ s.r.o. Cheb 15/10/2019
295/2019 Obec Okrouhlá
15.08.2019 30.08.2019 VV - spol. pov. příst. na Jesenice st. p. 143 a p. p. č. 824/5
Obec Okrouhlá
05.08.2019 20.08.2019 VV - ozn. o pokr. spr říz. - honitba Tuřany
Obec Okrouhlá
26.07.2019 01.09.2019 VV - Lesní hospodářská osnova Cheb
Obec Okrouhlá
04.07.2019 19.07.2019 Program 8. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 18. 07. 2019
Obec Okrouhlá
26.06.2019 12.07.2019 VV - OOP odlov zvířat v na celém území ORP Cheb mimo CHKO SL a maloplošná chráněná území
226/2019 Obec Okrouhlá
24.06.2019 09.07.2019 VV - Ozn. o zaháj. spol. územ. a stav. řízení
Obec Okrouhlá
03.06.2019 22.06.2019 Program 7. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 21. 06. 2019
Obec Okrouhlá
31.05.2019 07.06.2019 Program 6. mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 07. 06. 2019
Obec Okrouhlá
17.05.2019 01.06.2019 Záměr obce Okrouhlá na prodej části p. p. č. 207/2 v k. ú. Okrouhlá u Chebu
89/2019 Obec Okrouhlá