Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.05.2020 - Změna ÚP č. 1
183 - 186/2020 Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ÚP Okrouhlá - textová část 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 1 Výkres základního členění území
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 3a Výkres předpokládaných záborů ZPF (detail)
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 3 Výkres předpokládaných záborů ZPF
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 2 Hlavní výkres
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - v c 2 Okrouhlá
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - D2 Zásobování energiemi plyn
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - D 1 Zásobování energiemi elektrorozvody spoje
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - C 2 Vodní hospodářství odkanalizování
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - C 1 Vodní hospodářství zásob. vodou
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - B Dopravní řešení
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - A 2 Krajinná struktura krajiny, užívání, ochrana
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - A 1 Krajina USES
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 3 VPS - VPO
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 3 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 2 Okrouhlá záři 2013
Obec Okrouhlá