Obec OKROUHLÁ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2018 

+420 702 047 724

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.05.2019

Sejmuto: 16.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Okrouhlá