Obec OKROUHLÁ - Záměr obce Okrouhlá na prodej části p. p. č. 220/2 v k. ú. Okrouhlá u Chebu 

+420 702 047 724

Záměr obce Okrouhlá na prodej části p. p. č. 220/2 v k. ú. Okrouhlá u Chebu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.10.2019

Sejmuto: 14.11.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Okrouhlá