Obec OKROUHLÁ - 3a Výkres předpokládaných záborů ZPF (detail) 

+420 702 047 724

3a Výkres předpokládaných záborů ZPF (detail)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 07.10.2013

Sejmuto: 21.04.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Okrouhlá