Obec OKROUHLÁ - 3a Výkres předpokládaných záborů ZPF (detail) 

+420 354 593 140

3a Výkres předpokládaných záborů ZPF (detail)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 07.10.2013

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Okrouhlá