Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.05.2021 20.05.2021 VV - zatřídění komunikací v Okrouhlé
173/2021 Obec Okrouhlá
03.05.2021 30.06.2021 Výběrové řízení na prodej pozemků v Okrouhlé u Chebu
Obec Okrouhlá
30.04.2021 31.05.2021 VV - OOP - ochranné pásmo vodního zdroje Nebanice - Jesenice, Nebanice I. a II.
171/2021 Obec Okrouhlá
30.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření
Obec Okrouhlá
30.04.2021 31.05.2021 Mimořádné opatření
Obec Okrouhlá
29.04.2021 31.07.2021 Chevak - kalkulace výpočtu cen vodného a stočného za 2020
167/2021 Obec Okrouhlá
26.04.2021 27.05.2021 Daň z nemovitých věcí na rok 2021
162/2021 Obec Okrouhlá
16.04.2021 28.04.2021 Program zasedání ZKK KV na 26. 04. 2021
153/2021 Obec Okrouhlá
13.04.2021 30.04.2021 Mimořádná opatření vlády - COVID
Obec Okrouhlá
12.04.2021 30.04.2021 Mimořádná opatření vlády - COVID
Obec Okrouhlá
06.04.2021 30.04.2021 Mimořádná opatření a usnesení vlády ČR
Obec Okrouhlá
27.03.2021 30.04.2021 Mimořádná opatření vlády - COVID
Obec Okrouhlá
27.03.2021 15.04.2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišť. řízení ke koncepci
126/2021 Obec Okrouhlá
17.03.2021 02.04.2021 VV - Ozn. o zaháj. spol. územ. a stav. říz. - Prům. park Jesenice - prodl. vod. a kan. řadu a výtl. spl.kan.
113/2021 Obec Okrouhlá
14.03.2021 31.05.2021 Sčítání lidu v roce 2021
72/2021 Obec Okrouhlá
11.03.2021 31.07.2021 Vodné a stočné za rok 2020 a kalkulace na rok 2021
105/2021 Obec Okrouhlá
11.03.2021 31.07.2021 ČEZ - inf. o elektronických ozn. plán. přeruš. elektřiny
106/2021 Obec Okrouhlá
08.03.2021 31.03.2021 Mimořádná opatření vlády - COVID
Obec Okrouhlá
01.03.2021 10.03.2021 Program zasedání ZKK KV ze dne 08. 03. 2021
84/2021 Obec Okrouhlá
25.02.2021 31.03.2021 Opatření vlády ČR
Obec Okrouhlá