Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.11.2016 - Rozpočet Obce Okrouhlá rok 2017
Obec Okrouhlá
16.12.2015 - Rozpočet obce Okrouhlá na rok 2016
Obec Okrouhlá
07.12.2015 - Rozpočtový výhled roku 2016-2018
Obec Okrouhlá

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.10.2013 - ÚP Okrouhlá - textová část 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 1 Výkres základního členění území
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 3a Výkres předpokládaných záborů ZPF (detail)
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 3 Výkres předpokládaných záborů ZPF
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 2 Hlavní výkres
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - v c 2 Okrouhlá
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - D2 Zásobování energiemi plyn
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - D 1 Zásobování energiemi elektrorozvody spoje
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - C 2 Vodní hospodářství odkanalizování
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - C 1 Vodní hospodářství zásob. vodou
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - B Dopravní řešení
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - A 2 Krajinná struktura krajiny, užívání, ochrana
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - A 1 Krajina USES
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 3 VPS - VPO
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá