Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.10.2013 - B Dopravní řešení
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - A 2 Krajinná struktura krajiny, užívání, ochrana
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - A 1 Krajina USES
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 3 VPS - VPO
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 3 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 2 Okrouhlá záři 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulky 1 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 1 - Koordinační výkres
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - Zveřejněná dokumentace ÚP Okrouhlá
Obec Okrouhlá

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.04.2018 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá
Obec Okrouhlá
20.05.2015 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2/2015 - regulace hluku
Obec Okrouhlá

Výroční zprávy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.02.2017 - Výroční zpráva za rok 2016
Obec Okrouhlá

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.12.2018 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č. j. 249/2018, email 29/11/2018 Obec Okrouhlá
02.11.2018 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
č. j. 178/2017, DS 616582582 Obec Okrouhlá
23.08.2017 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j. 175/2017 Obec Okrouhlá
27.07.2017 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č. j. 163/2017, DS 27/7/2017 490070890 Obec Okrouhlá
03.07.2017 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j. 73/2017, DS 3/7/2017 483362855 Obec Okrouhlá