Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 354 593 140

Úřední deska

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.10.2013 - 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 3 VPS - VPO
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 3 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 2 Okrouhlá záři 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulky 1 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 1 - Koordinační výkres
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - Zveřejněná dokumentace ÚP Okrouhlá
Obec Okrouhlá

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.04.2018 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá
Obec Okrouhlá
20.05.2015 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2/2015 - regulace hluku
Obec Okrouhlá

Výroční zprávy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.02.2017 - Výroční zpráva za rok 2016
Obec Okrouhlá

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.08.2017 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j. 175/2017 Obec Okrouhlá
27.07.2017 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č. j. 163/2017, DS 27/7/2017 490070890 Obec Okrouhlá
03.07.2017 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j. 73/2017, DS 3/7/2017 483362855 Obec Okrouhlá

Usnesení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.07.2018 - Usnesení zastupitelstva obce č. 03/2018 ze dne 26. 06. 2018
Obec Okrouhlá
04.04.2018 - Usnesení zastupitelstva obce č. 02/2018 ze dne 28. 03. 2018
Obec Okrouhlá
22.01.2018 - Usnesení zastupitelstva obce č. 01/2018 ze dne 18. 01. 2018
Obec Okrouhlá
19.12.2017 - Usnesení zastupitelstva obce č. 08/2017 ze dne 14. 12. 2017
Obec Okrouhlá
26.10.2017 - Usnesení zastupitelstva obce č. 07/2017 ze dne 23. 10. 2017
Obec Okrouhlá