Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.10.2013 - D 1 Zásobování energiemi elektrorozvody spoje
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - C 2 Vodní hospodářství odkanalizování
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - C 1 Vodní hospodářství zásob. vodou
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - B Dopravní řešení
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - A 2 Krajinná struktura krajiny, užívání, ochrana
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - A 1 Krajina USES
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 3 VPS - VPO
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 3 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulka 2 Okrouhlá záři 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - ZPF tabulky 1 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - 1 - Koordinační výkres
Obec Okrouhlá
07.10.2013 - Zveřejněná dokumentace ÚP Okrouhlá
Obec Okrouhlá

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.07.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 02/2019 o poplatku za komunální odpad
Obec Okrouhlá
17.05.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 03/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá
Obec Okrouhlá
07.01.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2019 o poplatku za komunální odpad
Obec Okrouhlá
06.04.2018 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá
Obec Okrouhlá
20.05.2015 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2/2015 - regulace hluku
Obec Okrouhlá