Obec OKROUHLÁ - Historie obce 

+420 702 047 724

Historie obce

Celkový pohled na část obce Okrouhlá při pohledu od západu s dominantou zámecké budovy. Září 1893

Obec Okrouhlá se nachází 12 km východně od města Chebu na levém břehu vodní nádrže Jesenice. Obec se skládá ze dvou obcí a to z obce Okrouhlá a obce Jesenice. První písemné záznamy jsou z roku 1299, kdy panství patřilo do majetku rodu Paulsdorferů, v polovině 15. století se obec dostala na téměř 150 let do vlastnictví Junckerů, po nich patřila ves Krahmerům a později pánům Schmiedlům ze Seeberka. Posledním vlastníkkem obce a gotické tvrze byla mlynářská rodina Mucků, kteří sídlo vlastnili po přeslici (Oehmischové) až do konce druhé světové války. Po válce přešel zámeček s pozemky do vlastnictví státu, od kterého jej po roce 2004 převzal soukromý majitel.

Gotická tvrz, která tvoří dominantu obce, byla postavena zřejmě ve 14. století a v roce 1888 pro svou nevyhovující funkčnost byla přestavěna na malý rodinný zámeček, který dostal novou střechu s romantickými vikýři.

Další dominantou obce je na kraji bývalého zámeckého parku stojící památný „Valdštejnův dub“, který byl takto slavnostně pojmenován v roce 1910 na počest vévody Albrechta z Valdštejna, který se měl se svojí družinou v roce 1634 při cestě z Plzně do Chebu u tohoto dubu zastavit a odpočívat. V dnešní době má památný dub obvod 674 cm a patří mezi nejmohutnější dub Chebska.

Dalšími drobnými památkami jsou v obci dvě hrázděná stavení a boží muka.

V okolí obce Okrouhlé je dostatek možností pro odpočinek a relaxaci u vodní nádrže Jesenice, v katastru obce je kemp, který poskytuje zázemí pro kempování, karavany, rybaření, vodní sporty a koupání s bezpečným přístupem do vody. Pro houbaření jsou v okolí bohaté lesní porosty. Po turisticky náročné cestě si můžete odpočinout u krytého lavičkového sezení v obci Okrouhlá, u hrázděnky mysliveckého sdružení nebo v polovině místní komunikace mezi obcí Okrouhlá a Jesenice.

           Celkový pohled na obytnou budovu statku - zámek. 10-9.1889Strom v zahradě Haberzettlova statku - Valdštejnův dub. V popředí dívka stojící na cestě Cheb - Plzeň. Září 1893Hrázděná kaplička v zahradě  poblíž obecního domu v Okrouhlé. Záběr z východu. 29.09.1901Hlavní cesta z Chebu k Plzni procházející obcí Okrouhlá. V popředí žena s kočárkem. 15.05.1914