Obec OKROUHLÁ - Povinné informace 

+420 702 047 724

Povinné informace

 1. Oficiální název 
  Obec Okrouhlá

 2.  2.1.Důvod a způsob založení
  Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony..
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - (pdf)

  2.2.Podmínky a principy činnosti:
  Samostatná působnost - obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce a jejích občanů.
  Přenesená působnost - obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti.Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 3. Organizační struktura - kontakt na obecní úřad
      -  Zastupitelstvo
      -  seznam organizací, zřizovaných obcí:  Mateřská škola Okrouhlá, Okrouhlá 7, 350 02 Cheb

 4. Kontaktní spojení   
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
       Okrouhlá 47, 350 02 Cheb

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
        Okrouhlá 47, 350 02 Cheb (odkaz na mapu)

  4.3 Úřední hodiny:
        Pondělí   08.00  - 18.00 hod.
        Středa    08.00  - 18.00 hod.
        Ve dnech – úterý, čtvrtek a pátek – podávání informací a řešení požadavků do 14ti hodin na tel. 702 047 724
        nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  4.4. Telefonní čísla
         pevná linka -   +420 354 593 140
         mobil kancelář + 420 702 047 724

  4.5 Čísla faxu
       +420 354 596 820

  4.6 Adresa internetové stránky
       oficiální http://obec-okrouhla.cz 

  4.7 Adresa e-podatelny
       
  pro příjem elektronických podání používáme elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  4.8 Další elektronické adresy
       
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  4.9 Identifikátor datové schránky
        dzzami6

 5. Bankovní spojení
  číslo účtu: 15527-331, kód banky: 0100

 6. IČO
  00572691

 7. DIČ:

 8. Dokumenty 
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
  Usnesení zastupitelstva
  Územní plán
  Obecně závazné vyhlášky

  8.2 Rozpočet

  8.3 Poskytnuté informace

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem žádostí a dalších podání (doc)

 11. Opravné prostředky (doc)  

 12. Formuláře
  - obec nevydala žádné formuláře

 13. Návody pro řešení životních situací  (odkaz na všechny životní situace)
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR)
  např. bydlení, cestování, dopravafinance, kultura, rodina, sociální zabepečení, zaměstnání, zdraví...

 14. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější předpisy
  Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
  14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
         - nebyla dosud vydána

 16. Licenční smlouvy -
  16.1 Vzory licenčních smluv
         - obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
  16.2 Výhradní licence
        - obec nemá uzavřeny žádné výhradní licenční smlouvy
   
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
  17.1 Rozsudky
  17.2 Výdaje na soudy

 18. Informace o zpracování osobních údajů
  Zpracovávané osobní údaje se řídí § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jedná se o tyto agendy:
  evidence obyvatel, evidence nájemníiků nebytových prostor a pozemků, evidence daní a poplatků, agenda k zajištění voleb, agenda k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, adresní a indefikační údaje žadatele o ověření podpisu nebo listiny, personální a mzdová agenda... 

 19. Rejstříky