Obec OKROUHLÁ - Povinné informace 

+420 702 047 724

Povinné informace

 1. Oficiální název 
  Obec Okrouhlá

 2.  2.1.Důvod a způsob založení
  Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony..
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - (pdf)

  2.2.Podmínky a principy činnosti:
  Samostatná působnost - obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce a jejích občanů.
  Přenesená působnost - obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti.Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 3. Organizační struktura - kontakt na obecní úřad
      -  Zastupitelstvo
      -  seznam organizací, zřizovaných obcí:  Mateřská škola Okrouhlá, Okrouhlá 7, 350 02 Cheb

 4. Kontaktní spojení   
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
       Okrouhlá 47, 350 02 Cheb

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
        Okrouhlá 47, 350 02 Cheb (odkaz na mapu)

  4.3 Úřední hodiny:
        Pondělí   08.00  - 18.00 hod.
        Středa    08.00  - 18.00 hod.
        Ve dnech – úterý, čtvrtek a pátek – podávání informací a řešení požadavků do 14ti hodin na tel. 702 047 724
        nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  4.4. Telefonní čísla
         pevná linka -   +420 354 593 140
         mobil kancelář + 420 702 047 724

  4.5 Čísla faxu
       +420 354 596 820

  4.6 Adresa internetové stránky
       oficiální http://obec-okrouhla.cz 

  4.7 Adresa e-podatelny
       
  pro příjem elektronických podání používáme elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  4.8 Další elektronické adresy
       
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  4.9 Identifikátor datové schránky
        dzzami6

 5. Bankovní spojení
  číslo účtu: 15527-331, kód banky: 0100

 6. IČO
  00572691

 7. DIČ:

 8. Dokumenty 
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
  Usnesení zastupitelstva
  Územní plán
  Obecně závazné vyhlášky

  8.2 Rozpočet

  8.3 Poskytnuté informace

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem žádostí a dalších podání (doc)

 11. Opravné prostředky (doc)  

 12. Formuláře
  ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN (doc)  
  NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  (pdf)


 13. Návody pro řešení životních situací  (odkaz na všechny životní situace)
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR)
  např. bydlení, cestování, dopravafinance, kultura, rodina, sociální zabepečení, zaměstnání, zdraví...

 14. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější předpisy
  Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
  14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
         - nebyla dosud vydána

 16. Licenční smlouvy -
  16.1 Vzory licenčních smluv
         - obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
  16.2 Výhradní licence
        - obec nemá uzavřeny žádné výhradní licenční smlouvy
   
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
  17.1 Rozsudky
  17.2 Výdaje na soudy

 18. Informace o zpracování osobních údajů
  Zpracovávané osobní údaje se řídí § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jedná se o tyto agendy:
  evidence obyvatel, evidence nájemníiků nebytových prostor a pozemků, evidence daní a poplatků, agenda k zajištění voleb, agenda k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, adresní a indefikační údaje žadatele o ověření podpisu nebo listiny, personální a mzdová agenda... 

 19. Rejstříky

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.