Obec OKROUHLÁ - Ochrana obyvatel 

+420 702 047 724

Ochrana obyvatel

webové stránky: http://cheb.cz/ochrana-obyvatel/

Tyto stránky obsahují některé užitečné obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a ani nemohou být vyčerpávající, protože každá událost a její průběh je jiný a bude vyžadovat specifické postupy našeho chování a jednání tak, aby následky vzniklých mimořádných událostí byly co nejmenší.

zdroj (www.cheb.cz)

Další odkazy:

Ochrana obyvatel https://www.ochranaobyvatel.cz/

Ochrana obyvatelstva - příručka pro občany a starosty obcí při a řešení mimořádných událostí a krizových stavů  http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx

Vybrané informace pro obyvatelstvo o monitorování určených stavů a situací informace obyvatelstvu_o monitorování určených stavů a situací.pdf (202.81 kB)

Povodňový informační systém: http://www.povis.cz

Krizové řízení: https://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni.aspx

Pomůcka_krizového řízení.pdf (84.31 kB)   Směrnice_MV.pdf (76.85 kB)

 

Asociace Záchranný kruh, z.s. 

Asociace Záchranný kruh, z.s. je nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjí a realizuje systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

https://www.zachranny-kruh.cz/

 

Analýza rizik

BEZPORT

je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (https://www.bezport.cz/).

Analýza rizik Okrouhlá

analýza1

analýza2

 

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.