Obec OKROUHLÁ - Žádosti o informace 

+420 702 047 724

Povinné informace

Žádosti o informace

Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba může žádat Obecní úřad Okrouhlá o informaci ústně, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Žádost o informaci musí být jasně formulována, aby bylo zcela zřejmé, která informace je požadována.

Žádosti o informace přijímá:

Obecní úřad  Okrouhlá ( ústně, písemně, e-mailem)

adresa: Okrouhlá 47, 350 02 Cheb

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obec má za povinnost poskytnout žadatelům všechny informace vztahující se k výkonu samostatné nebo přenesené působnosti výkonu státní správy s výjimkou: informací, jejichž poskytnutí vylučuje zvláštní zákon utajovaných skutečností informací, které se týkají ochrany osobnosti a soukromí informací, jež by ohrozily obchodní tajemství informací o majetkových poměrech osob, které byly získány na základě zákonů o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení vnitřních pokynů a personálních předpisů OÚ .

Příjem žádostí a další podání:

Podání žádostí, stížností, návrhů,  podnětů  vyřizuje:

kancelář Obecního úřadu Okrouhlá – ústně, telefonický, písemně, e-mailem

adresa: Obecní úřad Okrouhlá 47, 350 02 Cheb

tel. fax : 354 593 140, 354 596 820

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.