Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Všechny dokumenty jsou vyvěšeny také ve fyzické podobě na úřední desce (skleněná vitrína) před budovou Obecního úřadu Okrouhlá.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.07.2022 05.08.2022 Záměr obce Okrouhlá - pronájem části p. p. č. 221/10 v k. ú. Okrouhlá
290/2022 Obec Okrouhlá
18.07.2022 03.08.2022 VV-ROZHODNUTÍ novostavba rekr. chaty v k. ú. Jesenice ppč. 706/84
312/2022 Obec Okrouhlá
22.06.2022 30.06.2022 Program 3. zasedání ZO Okrouhlá dne 28/06/2022
Obec Okrouhlá
15.06.2022 01.07.2022 VV - ozn. o zahájení spol. říz. Novostavba rekr. chaty na č. p. p. č. 706/84 k. ú. Jesenice u Chebu
Obec Okrouhlá
27.05.2022 16.06.2022 VV - stanovení lesního hosp. 1/7/22 - 30/6/23 - J. Luhan, Úbočí č.p. 1, Cheb
234/2022 Obec Okrouhlá
20.05.2022 01.06.2022 Program 19. zasedání ZKK dne 30/05/2022 - zastupitel. sál KÚKK
219/2022 Obec Okrouhlá
20.05.2022 31.07.2022 Český telekomunikační úřad - rušený příjem ČTÚ
220/2022 Obec Okrouhlá
18.05.2022 03.06.2022 VV - OOP - Stanovení přech. úpr. prov. na poz. kom. - Chevak Cheb, a. s.
212/2022 Obec Okrouhlá
02.05.2022 17.05.2022 Program 18. zasedání ZKK dne 16. 05. 2022 v zas. sále budovy KÚ KK
180/2022 Obec Okrouhlá
02.05.2022 02.07.2022 CHEVAK a. s. Cheb - vodné a stočné 2021
179/2022 Obec Okrouhlá
26.04.2022 26.05.2022 FÚ pro KK - VV - daň z nemovitých věcí na rok 2022
170/2022 Obec Okrouhlá
11.04.2022 01.07.2022 Výběrové řízení na prodej pozemků v Okrouhlé
146/2022 Obec Okrouhlá
05.04.2022 20.04.2022 Záměr obce Okrouhlá - část 1155/1 v k. ú. Okrouhlá
146/2022 Obec Okrouhlá
29.03.2022 12.04.2022 Program 17. zasedání ZKK dne 11/04/2022 v zast. sále KÚ KK KV
137/2022 Obec Okrouhlá
23.03.2022 31.03.2022 Program 2. zasedání OZ Okrouhlá dne 30. 03. 2022
Obec Okrouhlá
18.03.2022 30.04.2022 Opatření - Usnesení vlády - UKRAJINA
Obec Okrouhlá
18.03.2022 31.03.2022 Program 16. zasedání ZKK dne 28/03/2022 - zastupitel. sál KÚKK
121/2022 Obec Okrouhlá
07.03.2022 31.05.2022 Energokrize - podklady k řešení pro obyvatele
106/2022 Obec Okrouhlá
25.02.2022 13.03.2022 Záměr obce Okrouhlá - chatka Jesenice
Obec Okrouhlá
18.02.2022 02.03.2022 Program 15. zasedání ZKK dne 28/02/2022 - KASS Chodov
81/2022 Obec Okrouhlá