Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.02.2021 19.02.2021 Změna ÚP č. 1 Okrouhlá u Chebu
46/2021 Obec Okrouhlá
07.10.2013 20.04.2021 ÚP Okrouhlá - textová část 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 1 Výkres základního členění území
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 3a Výkres předpokládaných záborů ZPF (detail)
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 3 Výkres předpokládaných záborů ZPF
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 2 Hlavní výkres
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 v c 2 Okrouhlá
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 D2 Zásobování energiemi plyn
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 D 1 Zásobování energiemi elektrorozvody spoje
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 C 2 Vodní hospodářství odkanalizování
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 C 1 Vodní hospodářství zásob. vodou
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 B Dopravní řešení
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 A 2 Krajinná struktura krajiny, užívání, ochrana
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 A 1 Krajina USES
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 3 VPS - VPO
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulka 3 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulka 2 Okrouhlá záři 2013
Obec Okrouhlá

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.