Obec OKROUHLÁ - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 03/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá 

+420 702 047 724

Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 03/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
obecne-zavazna-vyhlaska-03-2019.pdf

Vyvěšeno: 17.05.2019

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Okrouhlá