Obec OKROUHLÁ - VV - OOP - ochranné pásmo vodního zdroje Nebanice - Jesenice, Nebanice I. a II. 

+420 702 047 724

VV - OOP - ochranné pásmo vodního zdroje Nebanice - Jesenice, Nebanice I. a II.

Označení (jednací číslo): 171/2021

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.04.2021

Sejmuto: 31.05.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Okrouhlá