Obec OKROUHLÁ - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá 

+420 702 047 724

Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 06.04.2018

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Okrouhlá