Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.09.2021 06.10.2021 Program 10. zasedání zastupitelstva KK dne 4/10/21
388/2021 Obec Okrouhlá
21.09.2021 31.12.2021 Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji
382/2021 Obec Okrouhlá
17.09.2021 01.11.2021 Oznámení o době a místě konání voleb
Obec Okrouhlá
08.09.2021 23.09.2021 Záměr prodeje části p. p. č. 510/4 v k. ú. Jesenice u Chebu
351/2021 Obec Okrouhlá
06.09.2021 14.09.2021 Program 9. zasedání zastupitelstva KK 13/09/21 od 9 h. v KASS Chodov
350/2021 Obec Okrouhlá
01.09.2021 10.10.2021 VOLBIŠTĚ
335/2021 Obec Okrouhlá
01.09.2021 31.12.2021 Výběrové řízení na prodej pozemků v Okrouhlé u Chebu č. 3
341/2021 Obec Okrouhlá
23.08.2021 31.08.2021 Program 8. zasedání ZKK dne 30. 08. 2021
315/2021 Obec Okrouhlá
09.08.2021 11.10.2021 VOLBY - Stanovení členů OVK v Okrouhlé
Obec Okrouhlá
05.08.2021 31.08.2021 Mikroregion Chebsko - RO č. 1
Obec Okrouhlá
02.08.2021 31.08.2021 Mimořádné opatření
Obec Okrouhlá
23.07.2021 08.08.2021 VV - OOP přechodná úpravy prov. pozem. komunikacE Okrouhlá - Stebnice
280/2021 Obec Okrouhlá
21.07.2021 09.08.2021 Návrh koncepce - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
278/2021 Obec Okrouhlá
07.07.2021 16.08.2021 Mimořádné opatření
Obec Okrouhlá
30.06.2021 30.08.2021 Mimořádné opatření
Obec Okrouhlá
18.06.2021 30.06.2021 Program 7. zasedání zastupitelstva KK 28/06/21 od 9:00 h. v Hale míčových sportů v KV
230/2021 Obec Okrouhlá
10.06.2021 13.07.2021 VV - OOP - ochranné pásmo vodního zdroje Nebanice - Jesenice, Nebanice I. a II.- oprava zřejmé nespr.
171/2021 Obec Okrouhlá
01.06.2021 18.06.2021 VV - Ozn. o návrzích opatření obecné povahy a výzva k upl. připomínek - Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje
209/2021 Obec Okrouhlá
21.05.2021 07.06.2021 VV - OOP přechodná úpravy prov. pozem. komunikacích v Chebu
196/2021 Obec Okrouhlá
18.05.2021 30.06.2021 Mimořádné opatření
Obec Okrouhlá