Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.10.2013 21.04.2021 D2 Zásobování energiemi plyn
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 D 1 Zásobování energiemi elektrorozvody spoje
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 C 2 Vodní hospodářství odkanalizování
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 C 1 Vodní hospodářství zásob. vodou
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 B Dopravní řešení
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 A 2 Krajinná struktura krajiny, užívání, ochrana
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 A 1 Krajina USES
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 3 VPS - VPO
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulka 3 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulka 2 Okrouhlá záři 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulky 1 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 1 - Koordinační výkres
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 Zveřejněná dokumentace ÚP Okrouhlá
Obec Okrouhlá

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.04.2015 31.03.2018 Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá 1/2015 . poplatek za komunální odpad
Obec Okrouhlá