Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.03.2022 - Odpady - Inf. dle zákona 541/2020 Sb. (kvantif. výsledky za rok 2021 a odděl. soustřeď. KO)
Obec Okrouhlá
14.12.2021 - OZV č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
483/2021 Obec Okrouhlá
14.12.2021 - OZV č. 02/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
483/2021 Obec Okrouhlá
23.12.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2020, o místním poplatku z pobytu
Obec Okrouhlá
23.12.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 02/2020, o místním poplatku ze psů
Obec Okrouhlá
23.12.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 03/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obec Okrouhlá
22.07.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 02/2019 o poplatku za komunální odpad
Obec Okrouhlá
17.05.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 03/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá
Obec Okrouhlá
07.01.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2019 o poplatku za komunální odpad
Obec Okrouhlá
06.04.2018 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá
Obec Okrouhlá
20.05.2015 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2/2015 - regulace hluku
Obec Okrouhlá