Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Územní plán

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.10.2013 21.04.2021 D 1 Zásobování energiemi elektrorozvody spoje
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 C 2 Vodní hospodářství odkanalizování
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 C 1 Vodní hospodářství zásob. vodou
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 B Dopravní řešení
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 A 2 Krajinná struktura krajiny, užívání, ochrana
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 A 1 Krajina USES
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 3 VPS - VPO
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulka 3 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulka 2 Okrouhlá záři 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 ZPF tabulky 1 Okrouhlá září 2013
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 1 - Koordinační výkres
Obec Okrouhlá
07.10.2013 21.04.2021 Zveřejněná dokumentace ÚP Okrouhlá
Obec Okrouhlá

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.04.2024 16.05.2024 OZV - změna k místnímu poplatku ze psů
Obec Okrouhlá
29.04.2024 16.05.2024 OZV - změna k regulaci hluku
Obec Okrouhlá
29.04.2024 16.05.2024 OZV - stanovení místního koeficientu daně nemovitostí
Obec Okrouhlá
29.04.2024 16.05.2024 OZV - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nem. věci
Obec Okrouhlá
29.04.2024 16.05.2024 OZV - místní poplatek z pobytu
Obec Okrouhlá

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.